ျမန္မာ့သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးေစခဲ့သူမ်ား

Photo
7Day News Journal

သစ္႐ိုင္း

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)မွ ဦးလွေဆြက “ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးရွိ သစ္ပံုမ်ားႏွင့္ သစ္ဆိပ္မ်ားတြင္ ေရာင္းတန္းမ၀င္သစ္လံုးမ်ား မည္မွ်ရွိသနည္း။ ေရာင္းတန္းမ၀င္မွန္းသိပါလ်က္နဲ႔ ခုတ္ယူခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ သစ္ေတာအရာရွိမ်ားကို ဘယ္လိုအေရးယူမလဲ။ ေနာက္တစ္ခုက သစ္လွဲစုပံုခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီေတြကို ဘယ္လိုအေရးယူမလဲ”ဟု
ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀းသို႔ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္လိုက္ရပါသည္။

ထိုသတင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ကိုလည္း ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၌ ဖတ္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦး၀င္းထြန္းက “သစ္ပံုဆိပ္ေရာက္ရွိလာတဲ့ သစ္ေတြကေတာ့ ေရာင္းတန္း၀င္ လံုးပတ္အတန္းအစားျပည့္မီတဲ့ တန္းႏွင့္သစ္မာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အလိမ္အေကာက္အေခါင္းနဲ႔ အက္ကြဲရာပါတဲ့ သစ္ေတြကေတာ့ သစ္ထုတ္ၿပီး သစ္ကြက္အတြင္းက်န္ေနတဲ့ သစ္အေလအလြင့္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေရာင္းတန္းမ၀င္သည့္ သစ္လံုး၊ သစ္ခြဲသားမရွိေၾကာင္း၊ သစ္အ၀င္အထြက္စာရင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားရွိေၾကာင္း၊ ေရာင္းရသည့္ေငြေၾကးမ်ား ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမရွိေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ ခုတ္လွဲထုတ္ယူျခင္းမ်ားရွိပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္”ဟု ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္း၌ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ သစ္မ်ားကို လိုအပ္ခ်က္အရ ခုတ္လွဲထုတ္ယူျခင္းမွအပ တရားမ၀င္ခုတ္လွဲထုတ္ယူသည္မ်ားကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ခုတ္လွဲခြင့္ျပဳသည့္ သစ္ေတာအရာရွိႏွင့္ သစ္ခုတ္လွဲထုတ္ယူသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သစ္ထုတ္ယူၿပီး သစ္ကြက္မ်ားအတြင္းမွ ကၽြန္းသစ္၊ သစ္ေလသစ္လြင့္ထုတ္ယူရာတြင္ ကၽြန္းပင္မ်ားကိုပါ ခုတ္လွဲထုတ္ယူခဲ့သည့္အတြက္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ပါ၀င္သူမ်ားကို ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆(၁)ျဖင့္ တရားစြဲအေရးယူခဲ့ေၾကာင္း၊ တာ၀န္ရွိ၀န္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္မွထုတ္ပယ္သည္အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သာဓကတင္၍ ေျဖၾကားသြားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ဆိုခဲ့ပါ သတင္းႏွစ္ပုဒ္ကို ဆက္စပ္ၾကည့္ေသာအခါ သတင္းေဖာ္ျပသည့္ေန႔ရက္ ကြာျခားသည္ကလြဲ၍ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းအေပၚ ေမးသူကေမး၍ ေျဖသူကေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

စင္စစ္ ဦးလွေဆြေမးေသာ ေမးခြန္းသည္ ေျဖရခက္ေသာပုစာၦျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ သစ္ခုတ္လွဲသည့္ပမာဏသည္ မနည္းလွ။ ၂၀၀၁-၂၀၀၂ မွ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခု ဘ႑ာႏွစ္အထိ ဆယ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ကၽြန္းသစ္ကုဗတန္ ၂၉ သိန္းခန္႔ႏွင့္ သစ္မာကုဗတန္ ၁၂၂ သိန္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ယင္းအနက္ ခ်င္းျပည္နယ္မွထုတ္လုပ္ေသာ ကၽြန္းသစ္သည္ ၃၂၉ ကုဗတန္သာျဖစ္ၿပီး သစ္မာသစ္သည္ ကုဗတန္ငါးေသာင္းခန္႔သာျဖစ္၏။ သစ္မာသစ္သည္ပင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး သစ္မာစုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၀ ဒသ မ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

သစ္ထုတ္ပမာဏနည္းေသာ ခ်င္းျပည္နယ္၌ သစ္အေလအလြင့္မ်ားသာ ထုတ္ရမည့္အစား ကၽြန္းပင္ေထာင္မ်ားကို ခုတ္လွဲမႈရွိလွ်င္ ပမာဏမ်ားမ်ားထုတ္သည့္ အျခားတုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္တုိ႔၌ အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ဳိး ရွိ၊ မရွိ တပ္အပ္မေျပာႏုိင္။ လက္ပူးလက္ၾကပ္မမိ၍ မသိသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးရွိသကဲ့သို႔ ဖံုးဖံုးဖိဖိလူမသိေအာင္ ရွင္းလုိက္ၾကသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးလည္းရွိႏုိင္သည္။

သစ္ေလသစ္လြင့္ထုတ္သည့္ ကိစၥထက္ဆုိးသည့္ သတ္မွတ္ႏွစ္စဥ္ေတာတြက္ AAC ထက္ ပမာဏအေျမာက္အျမား ပိုမိုခုတ္လွဲသည့္ကိစၥမ်ားကိုပင္ မသိလိုက္မသိဘာသာ ေနခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရ၏။ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ကၽြန္းႏွစ္စဥ္ေတာထြက္ကို ပင္ေရ ၁၄၇၀၀၀ သတ္မွတ္ၿပီး သစ္မာႏွစ္စဥ္ေတာထြက္ပင္ေရ ၁၁၃၁၀၀၀ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ၂၀၀၁-၀၂ မွ ၂၀၁၀-၁၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ဆယ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ကၽြန္းတစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ်ပင္ေရ ၁၆၉၀၀၀၊ သစ္မာတစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ်ပင္ေရ ၁၃၈၀၀၀ ပိုမိုခုတ္လွဲခဲ့ၾကသည္။

ထုိသို႔ ပိုမိုခုတ္လွဲျခင္းသည္ ခုိးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ခုတ္လွဲျခင္းမဟုတ္။ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခုတ္လဲွၾကျခင္းျဖစ္၏။ ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ထုတ္လုပ္သူကလည္း မႀကီးၾကပ္မကြပ္ကဲဘဲ၊ ထိန္းသိမ္းတားျမစ္ရမည့္သူကလည္း မထိန္းသိမ္း၊ ဆယ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ပရမ္းပတာ သစ္ထုတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ရလဒ္ကား ကမၻာ့စတုတၳသစ္ေတာျဖဳန္းတီးမႈအမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံဘ၀ေရာက္ခဲ့သည္။

စင္စစ္ေရွးယခင္က ေတာတြင္းသစ္ထုတ္လုပ္ငန္းကို သူ႔စည္းသူ႕ကမ္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကက်င့္သံုးေသာ ထာ၀စဥ္ညီ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေစေသာ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲမႈ (Sustainable Forest Management-SFM)၏ အေျခခံသည္ ျမန္မာေရြးခ်ယ္ခုတ္လွဲနည္းစနစ္ (Myanmar Selection System-MSS) ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္သည္ သစ္ပင္၏လံုးပတ္ကန္႔သတ္ခ်က္အေျခခံျဖင့္ တြက္ခ်က္သတ္မွတ္ေသာ ႏွစ္စဥ္ေတာထြက္ (AAC)ေဘာင္အတြင္းမွသာ ခုတ္လဲွထုတ္လုပ္ေသာစနစ္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္းပင္၏ လံုးပတ္ကန္႔သတ္ခ်က္(GBH)သည္ ၇ ေပ ၆ လက္မျဖစ္ၿပီး သစ္မာ၏ GBH သည္ ၆ ေပ ျဖစ္သည္။ ထုိလံုးပတ္မ်ားထက္ငယ္ေသာ သစ္ပင္ကို ခုတ္လွဲျခင္းမျပဳရေခ်။

ယခုေသာ္ ကန္႔သတ္ႏွစ္စဥ္ ေတာထြက္ပမာဏထက္ ပိုမိုခုတ္လွဲလ်က္ရွိၾကသည့္အျပင္ သစ္အေလအလြင့္မ်ားကိုပင္ လ်ာထားခ်က္သတ္မွတ္ၿပီး ခုတ္ယူခြင့္ျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရ၏။ ႏွစ္စဥ္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္း၌ ကၽြန္းသစ္အေလအလြင့္ (Rejection) လ်ာထားခ်က္ပမာဏကို ထုတ္လုပ္မည့္ ကၽြန္းသစ္ပမာဏ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္လ်ာထားေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“သစ္အေလအလြင့္”ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို အနက္အဓိပၸာယ္ မည္ကဲ့သို႔ဖြင့္ဆိုသည္မသိ၊ ဌာနတြင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ရွိလိမ့္မည္ထင္သည္။ ျမင္ေတြ႕ရလ်က္ရွိေသာ သစ္အေလအလြင့္ဆုိေသာ သစ္မ်ား၏အတုိင္းအတာ (ေပရွည္၊ လံုးပတ္)ကိုၾကည့္လွ်င္ သစ္အေလအလြင့္မ်ားသည္ သစ္ထုတ္လုပ္ရာမွ ထြက္ရွိေသာ သစ္လံုးအႀကိဳးမ်ား၊ သစ္ကိုင္းမ်ား၊ ႏြယ္ပင္မ်ား၊ သစ္စသစ္နစသည့္ Harvesting Debris မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

ထုိ႔အျပင္ အသံုးျပဳရသမွ် သစ္မွန္သမွ် ထုတ္ယူေသာစနစ္ က်င့္သံုးခ်ိန္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၀န္းက်င္မွစၿပီး ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ေသာ မယူမေနရသစ္ (Obligatory logs) ယူလိုမွယူေသာသစ္ (Optional logs)တို႔၏ အတိုင္းအတာအတုိင္းလည္းမဟုတ္၊ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကိုင္းဖ်ားကိုင္းနားသစ္(Top & Lop) အတုိင္းအတာႏွင့္လည္း ကြဲျပားျခားနားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

စင္စစ္ ကၽြန္းသစ္ခုတ္လွဲထုတ္လုပ္ရာ၌ က်င့္သံုးေသာစည္းကမ္းမ်ား ေရွးယခင္ကရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ကတည္းက က်င့္သံုးခဲ့ေသာ Jungle Rejection ဟု အလြယ္ေခၚေလ့ရွိသည့္ ျဖတ္ပိုင္းေပးျခင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ကၽြန္းသစ္မ်ားကို ေတာတြင္ပယ္ခ်ႏုိင္ေသာစည္းကမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ခုတ္လွဲၿပီးေသာ ကၽြန္းပင္မ်ားကို စနစ္တက်ပိုင္းျဖတ္သည့္စနစ္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ပိုင္းျဖတ္ၿပီးသစ္လံုးမ်ားကို အတုိင္းအတာ၊ အရြယ္အစား၊ အနာအဆာ (Defects)ပါ၀င္မႈအေနအထားေပၚ အေျခခံ၍ အတန္းအစားခြဲျခားသည့္ ကၽြန္းသစ္လံုး အတန္းအစားခြဲျခားနည္း (Classification of Teak Logs)အရ ၾကယ္အတန္းအစား ခြဲျခားၿပီးမွ လုိရာသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

အထက္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအျပင္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၏ သစ္ထုတ္၀န္ထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ က်မ္းစာသဖြယ္ လက္ကိုင္ထားလုိက္နာရေသာ သစ္ထုတ္ေရးလက္စြဲ (Exraction Manual)ဟူသည့္ ဌာနတြင္းၫႊန္ၾကားခ်က္လည္း ရွိေသးသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း(MTE)ႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္တုိ႔ အက်ဳိးတူပူးတြဲစနစ္ျဖင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေသာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းကာလတြင္ လက္ေတြ႕သစ္ခုတ္သူက ပုဂၢလိကျဖစ္ၿပီး MTE က ႀကီးၾကပ္သူျဖစ္သည္။ ေတာတြင္းသစ္ထုတ္လုပ္ငန္း၌ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္လာေသာေၾကာင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ ျမင့္မားတိုးတက္လာခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္သစ္ထုတ္ပမာဏ၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ထုတ္ၾကသည္ဟုဆုိသည္။ အက်ဳိးတူပူးတြဲစနစ္ က်င့္သံုးစက သစ္ထုတ္ကုမၸဏီအေရအတြက္သည္ လက္ဆယ္ေခ်ာင္းမွ်ပင္ မျပည့္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ကုမၸဏီတစ္ရာေက်ာ္က ေတာတြင္းသစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဤသို႔ မ်ားျပားေသာကုမၸဏီအေရအတြက္ျဖင့္ သစ္ထုတ္ပမာဏအေျမာက္အျမားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲထိန္းသိမ္းရသည့္ လုပ္ငန္းမွာ ႀကီးမားလွသည္။ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္။ ပုဂၢလိကတို႔၏ သဘာ၀အတုိင္း ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကို အဓိကထားခုတ္လွဲခဲ့ၾကသျဖင့္ အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္အတုိင္း သတ္မွတ္ႏွစ္စဥ္ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကို အဓိကထားခုတ္လွဲခဲ့ၾကသျဖင့္ အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္အတုိင္း သတ္မွတ္ႏွစ္စဥ္ ေတာထြက္ထက္ အဆမတန္ ပိုမိုခုတ္လွဲၾကသည္။ ႀကီးၾကပ္ရန္တာ၀န္ရွိသူႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္တာ၀န္ရွိသူတုိ႔သည္လည္း ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္တုိ႔ႏွင့္ တစ္စီးပြားတည္းျဖစ္သြားဟန္တူသည္။ သို႔ျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေစေသာ သစ္ေတာစီမံခန္႔ခြဲရာမွ (SFM) ၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေရြးခ်ယ္ခုတ္လွဲနည္းစနစ္ (MSS)သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တာ၀န္မဲ့မႈႏွင့္ ပုဂၢလိကတို႔၏ ၀ိသမေလာဘတက္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ေခ်ာင္ထိုးခံခဲ့ရသည္။

တာ၀န္ရွိသူအစုိးရက ေဒၚလာရဖို႔တစ္ခုတည္းကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ့အနာဂတ္အတြက္ ငဲ့ကြက္ျခင္းမရွိခဲ့။ အစိုးရက ေဒၚလာမက္ေလ ပုဂၢလိကတို႔အဖို႔ အကြက္၀င္ေလျဖစ္ခဲ့သည္။

သစ္ေတာမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ အဓိကတာ၀န္ရွိသူအဆက္ဆက္သည္ မ်က္ႏွာသာရလိုမႈ၊ သူေကာင္းျပဳခံရလိုမႈတို႔အတြက္ AAC ဟူေသာအသံကိုပင္ ၾကားခ်င္ၾကဟန္မတူၾက။

ဤေနရာတြင္ စာေရးသူ၀န္ထမ္းဘ၀က အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို အမွတ္ရမိသည္။ စာေရးသူ စာစစ္အမွတ္ေပးတာ၀န္ယူရေသာ ရာထူးတုိးျမႇင့္ေရးစာေမးပြဲတစ္ခုတြင္ ျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္ေမးခြန္းတစ္ပုဒ္၏အေျဖကိုဖတ္ၿပီး မခ်ိတင္ကဲျဖစ္ခဲ့ရသည္။

Myanmar is rich with forest resources ကို ဘာသာျပန္ထားပံုမွာ “ျမန္မာတုိ႔သည္ သစ္ျဖင့္ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေနၾကသည္”ဟူ၏။ ထိုစဥ္က ထုိအေျဖမွားသည္။ ယခုအခါ ထိုအေျဖမွန္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ သစ္ျဖင့္ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ၾကသူမ်ား အေျမာက္အျမားရိွေနၾကၿပီျဖစ္၏။ အခ်ဳပ္ဆုိေသာ္ ျမန္မာ့သစ္ေတာျပဳန္းတီးေစခဲ့သူမ်ားသည္ ေအာက္ေျခအဆင့္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားခ်ည္းမဟုတ္ေၾကာင္း သိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္ဟု မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)မွ ဦးလွေဆြအားေျပာလိုပါေၾကာင္း။    ။