ဂ်ပန္-ျမန္မာအခ်စ္ဇာတ္လမ္း

Photo

ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၆ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုံးလာေရာက္ေသာ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆုိသည့္
ဂုဏ္ထူးကုိ ရယူသြားခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တုိးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ေပြ႕ဖက္ေသာ မိတ္ေဆြဆက္ဆံေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္အသစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။

လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာစီးပြားေရးကုိ တြန္းႏႈိးရန္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အကူအညီအားလုံးေပးအပ္သြားမည္ဟု
ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ကတိက၀တ္ျပဳေျပာၾကားၿပီး ဂ်ပန္က  ျမန္မာႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးတုိးျမႇင့္ေနစဥ္မွာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရရန္ရွိေသာ ေႂကြးၿမီမ်ားကို ေလွ်ာ္ေပးရန္ႏွင့္ ေခ်းေငြအသစ္မ်ားထပ္မံေပးအပ္ရန္ ကတိျပဳလုိက္သည္။

ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖဳိး တုိးတက္ေရးကို အေထာက္အပံ့ေပးသည့္အေနျဖင့္ ေႂကြးက်န္
ေနာက္ ထပ္ယန္း ေငြ ၁၇၆ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ (ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇၄ ဘီလီယံ)ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ဂ်ပန္က
သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ေႂကြးၿမီယန္းေငြ ၃၀၀ ဘီလီယံပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဧၿပီလတြင္ ဂ်ပန္က ကတိျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ေႂကြးၿမီ၏ ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိေသာ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဂ်ပန္-ျမန္မာသေဘာတူညီမႈ အသစ္မ်ားအရ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေခ်းေငြသစ္ ယန္း ၅၁ ဘီလီယံ (ကန္ေဒၚလာ ၄၈၉ ဒသမ ၅ သန္း) ထပ္မံေပးအပ္ရန္လည္း သေဘာတူညီခဲ့သည္။

ယင္းမွာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ လမ္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေရရရွိေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သလို ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီး သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာက ေဖာ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူထားေသာ စီမံကိန္း
တစ္ခုအတြက္ သံုးစြဲရန္ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မလာမီကပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဂ်ပန္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ အမႈေဆာင္မ်ား ေျခလွမ္းစိပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဂ်ပန္စီးပြားေရးအမႈေဆာင္မ်ား တစ္လလွ်င္ ၄၀၀၀ ခန္႔ အ၀င္အထြက္ရွိခဲ့သည္။ ၎အေရအတြက္မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံေနာက္ ဒုတိယလုိက္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (JETRO) ရန္ကုန္႐ံုးမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ မာဆာကီတာကာဟာရာက ဆုိထားသည္။ လုပ္အားခ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ သန္း ၆၀ ရွိ မခူးမဆြတ္ရေသးေသာ ေစ်းကြက္က ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေနသည္ဟု ၎ကပင္ ဆုိပါသည္။ “အခုေလာေလာဆယ္ တစ္ကမၻာလံုးမွာ ျမန္မာလုိေစ်းကြက္ ဘယ္မွာမွ မရွိဘူး” ဟု မစၥတာတာကာဟာရာက ဘလြန္းဘာ့ဂ္စီးပြားေရးသတင္းဌာနအား ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆံုးသတ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ကုန္သြယ္ေရးဆက္ဆံမႈ ဆက္လက္ထားရွိခဲ့သည္။ ဂ်ပန္-ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံုခ်ိန္တြင္လည္း ၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီ ယန္းေငြ ၄၀ ဘီလီယံဖုိးအထိ ေပးအပ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ေခ်းေငြသစ္ ယန္း ၅၁ ဘီလီယံႏွင့္ ေပါင္းလုိက္ပါက ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခရီးစဥ္အတြင္း စုစုေပါင္းယန္းေငြ ၉၁ ဘီလီယံ အကူအညီေပးအပ္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ရည္မွန္းထားေသာ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္မႈကုိ မစ္ဆူဘီရွီ၊ မာ႐ူဘီနီ၊ ဆူမီတုိမုိ စေသာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ပါ၀င္ကူညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေနၿပီး ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လည္း သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။

“လတ္တေလာ ေရပန္းစားေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ျမင့္မားပါတယ္” ဟု ဂ်ပန္အစုိးရအဖြဲ႕ အတြင္း၀န္ခ်ဳပ္ ယိုရွီဟီဒီဆူဂါက ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္သမားခမ်ား ျမင့္တက္လာသလုိ နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈေၾကာင့္
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရးထိခုိက္ခဲ့သျဖင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ရန္ စဥ္းစားေနၾက
သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံႀကီးႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား တည္ရွိေနၿပီး ေဒသတြင္း၌လုပ္အားခေစ်းအခ်ဳိဆုံးႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ လည္းျဖစ္သည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္သမားတစ္ဦးအတြက္လည္း ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ကန္ေဒၚလာ ၆၇၀၄၊  ဗီယက္နမ္တြင္၂၆၀၂ ေဒၚလာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၌ ကန္ေဒၚလာ ၁၄၇၈ ကုန္က်ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၁၀၀ ေဒၚလာသာ ကုန္က်ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက JETERO က ထုတ္ျပန္ထားေသာ စစ္တမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္တက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေႏြးေထြးရန္ႀကဳိးစားလာခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္က ဦးသိန္းစိန္ကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့သလုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး တာ႐ုိအာဆုိမွာလည္း ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံလာေရာက္ခဲ့သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္ ADB သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေသာ ေႂကြးၿမီမ်ားဆပ္ႏိုင္ရန္ ကူညီခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးကလည္းဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္၍ ျမႇင့္တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သလုိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ နည္းပညာပုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေစာလ်င္စြာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘးႏွင့္ ျမန္မာသမၼတတို႔က သံႏိၷဌာန္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို တုိးျမႇင့္ေဆြးေႏြးရန္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသလုိ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ား အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ရန္လည္း သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား လူမႈေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကဆက္ဆံေရး ခုိင္မာေစရန္အလို႔ငွာ ျမန္မာလူငယ္တစ္ေထာင္ခန္႔ကို ဖိတ္ၾကားသြားမည္ဟုလည္း ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားပါသည္။

ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ၎၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒီမိုကေရစီအေရး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးေနစဥ္ ပစ္ခတ္ခံရ၍ ေသဆံုးခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္ ကင္ဂ်ီနာဂါအီ ေသဆံုးမႈကိုလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
—Ref: Japan Times/Bloomberg