ေငြေဆာင္တြင္ အႏွိပ္ခန္းမ်ားလာ

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ - ၂၁

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ ေငြေဆာင္ရြာလယ္တြင္ ယခုႏွစ္ ခရီးသြားရာသီမွစ၍ အႏွိပ္ခန္းဖြင့္လွစ္လုပ္ကုိင္မႈမ်ားျပားလာေၾကာင္း ေငြေဆာင္ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
ေငြေဆာင္ရြာ၏ အဓိက လမ္းမႀကီးျဖစ္ေသာ ေငြေဆာင္ရြာမလမ္းေပၚတြင္ အႏွိပ္ခန္းငါးခန္းအထိ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကုိင္ေနၿပီး အႏွိပ္ခန္းသံုးခုမွာ ကပ္လ်က္တည္ရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကဆုိသည္။“ရြာလယ္ႀကီးမွာဆုိေတာ့ အျမင္မေတာ္ဘူးေပါ့။ ေတာ္ေတာ္ သ႐ုပ္ပ်က္ပါတယ္။ တ႐ုန္း႐ုန္းနဲ႔” ဟု  ေငြေဆာင္ေဒသခံ ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးကေျပာသည္။    ယခင္ႏွစ္မ်ားက အႏွိပ္ခန္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ သ႐ုပ္ပ်က္မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယခုႏွစ္တြင္ အႏွိပ္ခန္းဖြင့္လွစ္ေသာ ဆုိင္ငါးခုထိတုိးလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္၀င္ေရာက္မႈမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကထက္မ်ားျပားေနၿပီး ျပည္တြင္းဧည့္သည္၀င္ေရာက္မႈမွာ ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ေဒသခံဟိုတယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားက ဆုိသည္။