အယ္ဒီတာထံေပးစာ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာအခ်ဳိ႕ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဖိနပ္မစီးရန္လို

7Day News Journal

ျမင့္ႏုိင္(ဟသၤာတ)
ကၽြန္ေတာ္ဟာ အပတ္စဥ္  7Day News  ကုိ ဖတ္႐ႈေနသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္  7Day Newsဂ်ာနယ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂ရက္ထုတ္တြင္ ပါရွိေသာေအာင္သူရ၏ ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြားအခ်ဳိ႕  ဘုရားရင္ျပင္ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ယဥ္ေက်းရန္လိုဟူေသာ သတင္းတိုတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္လုိက္ရသည့္အတြက္ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ဳိးအခ်ဳိ႕ အတြက္လည္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ယဥ္ေက်းရန္အတြက္ပင္မက  ဖိနပ္မစီးမိေစၾကရန္ လည္းလိုေၾကာင္း အျပဳသေဘာေဆာင္၍ သတိေပးေရးသားလုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္သူရ၏ သတင္းတို တစ္ပုဒ္တြင္ပါရွိေသာ ေနာက္ဆုံးစာပုိဒ္၌ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကပင္ ဗုဒၶသာသနာအေဆာက္အအုံမ်ားအတြင္း ဖိနပ္စီးနင္းျခင္းကို တားျမစ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္အခ်ဳိ႕ေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္မူ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္က ခြင့္ျပဳပါက ေက်ာင္း၀ိုင္းအတြင္း ဖိနပ္စီးႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္ဟု ဆုိထားရာ ကၽြန္ေတာ္လက္ရွိ ေနထုိင္ရာ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုံးေက်ာင္းကို ေျပးျမင္မိသလို ယင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ေက်ာင္းထုိင္ဆရာ ေတာ္က ခြင့္ျပဳသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသာမက အျခား ဘာသာ၀င္မ်ားပါ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း၀င္းတြင္းဖိနပ္စီးနင္းလ်က္ ျဖတ္သန္းသြားလာလ်က္ရွိတာကို ကၽြန္ေတာ္၏အေတြးပုံရိပ္တြင္ ထင္လာျမင္လာမိပါေတာ့သည္။

ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးက ခြင့္ျပဳတာပဲဟုဆိုၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းအတြင္း မေၾကာက္မရြံ႕ ရဲ၀ံ့စြာျဖင့္ ဖိနပ္စီးရဲေနၾကကုန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဟု အမည္ခံထားေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိး အခ်ဳိ႕အတြက္ရတက္မေအးျဖစ္မိပါသည္။ ႐ိုးသားစြာျဖင့္ ၀န္ခံရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ပရိယတိၱ စာေပမတတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ တရားနာျခင္း၊ တတ္အားသေရြ႕ ဓမၼစာေပမ်ားကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ ဖတ္႐ႈေလ့လာေနသူတစ္ဦးမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာဟု ဆိုအပ္ေသာ ရတနာ
သုံးပါးမွလဲြ၍ က်န္အရာမ်ားကို မယုံၾကည္ မကိုးကြယ္ေတာ့ဘဲ မေၾကာက္ မရြံ႕ စြန္႔ပယ္ရဲခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတို႔အေပၚတြင္ မေလးမစားျပဳလုပ္မိသလို ျဖစ္မည့္(အဂါရ၀)ကိစၥရပ္မ်ားကို အလြန္႔အလြန္ပင္ ေၾကာက္ရြံ႕မိပါသည္။ မမွန္ကန္သည့္ မိစာဒိ႒ိ အယူ၀ါဒ မ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕သင့္ပါေၾကာင္း သတိေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆရာဦးဆန္းလင္း(ဆည္ေျမာင္း)၏ ဆည္ေျမာင္းဒါဘာတြင္ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို စာအုပ္အျဖစ္႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ မဂၤလာတရား၊ မဂၤလာစကားဟူေသာစာအုပ္တြင္ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း၀င္း အတြင္း ဖိနပ္စီးသင့္၊ မစီးသင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတုိက္တြင္ ေခတၱတည္းခို၍ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းလာတက္ေသာ ေမာင္ထြန္းႀကိဳင္ဆိုသူက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားျဖစ္သည့္အ တြက္ သူ႔အဖို႔ ေႏြဆိုလည္း ပူလုိ႔၊ မိုးႏွင့္ေဆာင္းတုိ႔တြင္လည္း ေအးလို႔ဆိုၿပီး အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ သူတစ္ေယာက္တည္း အတြက္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဖိနပ္စီးခြင့္ေပးဖို႔ရန္ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ႀကီးထံ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ႀကီးက “ေအးကြယ္၊ တုိ႔ကေတာ့ စာကေလး မေတာက္တေခါက္နဲ႔ ဖိနပ္စီးခြင့္ေတာ့ မေပးရဲပါဘူး။ စီးခ်င္းသပဆုိရင္လည္း စီးေပါ့။ ဖိနပ္စီးလို႔ အျပစ္မျဖစ္ရင္ေတာ့ေကာင္းတာ ေပါ့။ အျပစ္ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ဖိနပ္စီးတဲ့သူ ကိုယ္တုိင္က တာ၀န္ယူရမွာပါကြယ္”ဟု မိန္႔ဆိုထားၿပီးဆက္၍ ဗုိလ္နဲ႔တပ္သား ဥပမာေပးမိန္႔ၾကားသြားပုံမွာလည္း ထိမိလွပါသည္။ “ေရွ႕မွာ ရန္သူကပစ္ေနတာ ဗုိလ္ကအမိန္႔ေပးလို႔ တက္သြားတဲ့ တပ္သားဟာက်ဆုံး တာပဲ”ဟု ဥပမာအျပင္ “တို႔မ်ား ရဲ႕ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းဒကာမ်ား ေတာင္ေက်ာင္း၀င္း အတြင္း ဖိနပ္စီးဖို႔ေနေနသာသာ သူတုိ႔စီးလာတဲ့ ေမာ္ ေတာ္ကားကိုေတာင္ ေက်ာင္း၀ုိင္းအျပင္ဘက္ ရပ္ထားခဲ့တာ ကဲြ႕”ဟူေသာ ဆိုမိန္႔ခ်က္မ်ားမွာမွတ္သားေလာက္ သည့္ ေရွးျမန္မာႀကီး မ်ား၏ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာအေပၚတြင္ သက္၀င္ယုံၾကည္ေလးစား ေၾကာက္ရြံ႕လုိက္နာမႈမ်ားအျပင္ ဆရာျဖစ္သူဘက္မွလည္း ဒကာမ်ားအား သာသနာအေပၚတြင္ အမွားကင္းေစရန္ ေမတၱာေရွ႕ထားေၾကာင္းက်ဳိးျပကာဆိုဆုံးမတတ္မႈကို ေလးစား အတုယူၾကေစလိုပါ သည္။ ယခုလို ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္က ဖိနပ္စီးခြင့္ျပဳသျဖင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္း(ေက်ာင္း၀ိုင္း)အတြင္း ဖိနပ္စီးၿပီးသြားလာေနၾက ကုန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ဳိးအခ်ဳိ႕အျပင္ အျခားဘာသာျခားမ်ား အတြက္ အႀကိဳက္ျဖစ္ေစမည့္ ဖိနပ္စီးခြင့္ျပဳခ်က္မ်ဳိးကို အခ်ိန္မီျပင္ဆင္ေစလုိပါသည္။

ဤေနရာတြင္ ဖိနပ္စီးခြင့္ေပးျခင္း၊ ဖိနပ္စီးျခင္းတုိ႔အေပၚတြင္ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ပရိယတၱိစာေပ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာ ရဟန္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက အခ်က္အလက္ ခုိင္မာစြာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ေသာ္ ေကာင္းေလစြဟု ေတြးမိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္က မူ တစ္ေန႔ကကိစၥတစ္ခုေၾကာင့္ ရပ္ကြက္တြင္းရွိ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း ၀င္းအတြင္းမွ ျဖတ္သန္းသြားဖုိ႔ ရန္ ေက်ာင္းေပါက္၀ေရာက္သည္ႏွင့္ ဖိနပ္ခၽြတ္၍ လက္တစ္ဖက္မွ ကိုင္ကာ ေလွ်ာက္၀င္သြားရာ လက္ဆဲြျခင္းမ်ားကို ကိုင္၍ ေစ်းမွ ျပန္လာပုံရေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္သိုက္၏ စူးရွသည့္ အၾကည့္ႏွင့္အတူ သူတို႔၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခပ္ေထ့ေထ့ၿပံဳးသြားတာေတြ႕လုိက္ရပါသည္။ ယင္းတုိ႔၏ ေနာက္ဘက္မလွမ္းမကန္းတြင္လည္း ဖိနပ္မ်ားစီးလ်က္ ရဲ၀ံ့ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကို လွမ္းလာရင္း သူတို႔က ကၽြန္ေတာ့္ကို အံ့ၾသေသာ မ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ ၾကည့္ေနေသာ လူတစ္စုႏွင့္အေတြ႕မွာေတာ့ က်ေနသည့္ပခုံးကို ျမႇင္၊့ မရွိသည့္ ရင္ကိုဖြင့္လ်က္ခၽြတ္ၿပီး ဖိနပ္ကိုလက္ကကိုင္ကာ ေက်ာင္းထုိင္းဆရာေတာ္က ဖိနပ္စီးခြင့္ေပးထားသည္ဟုဆိုေသာ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း၀င္းမ်ားအတြင္းသို႔  ဘယ္ေသာအခါမွ  ဖိနပ္မစီးဘဲ  သြားၿမဲ သြားလ်က္ပဲလို႔ ဆိုပါရေစ။