အဆိပ္ခ်ငါးဖမ္းမႈမ်ားျပားလာ

သံတြဲ၊ ဇန္န၀ါရီ-၁၁

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဂ်ိ ေတၱာငါးဖမ္းဇုန္အနီးတြင္ အဆိပ္ခ်ငါးဖမ္းသူမ်ားျပားလာသျဖင့္ ေက်ာ့ပိုက္မ်ားငါးအရနည္းေနၿပီး ေရရွည္တြင္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား ပ်က္စီးကာ ငါးသယံဇာတရွားပါးလာႏိုင္ေၾကာင္းေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အဆိပ္ခ်ဖမ္းဆီးသူမ်ားမွာ ေက်ာက္ပုစြန္ႏွင့္ ေစ်းေကာင္းရေသာ ေက်ာက္ငါးမ်ားကို အဓိကဖမ္းဆီးၾကၿပီး ၎င္းေဆးမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာ့ပိုက္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးသည့္ေနရာသို႔ ငါးမ်ားမလာႏိုင္ေတာ့ ဟု ဆိုသည္။ “သူတို႔က ေရေအာက္ ေက်ာက္တန္းေတြရဲ႕ အေပၚဘက္ မွာ ေက်ာက္ခ်ၿပီးေနတယ္။ ေလွေပၚမွာ ေရငုပ္ကိရိယာေတြပါတယ္။ ေရငုပ္ၿပီး
ေတာ့ ငါး၊ ပုစြန္ရွိႏိုင္တဲ့ ေက်ာက္ေတြကို ပိုက္လုံးကေနတစ္ဆင့္ေဆးထည့္လိုက္တာ” ဟု ဂ်ိေတၱာမွ ေရလုပ္ငန္းရွင္ဦးသန္းႏိုင္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားမွာ ယခင္ကတည္းကရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေလွစင္းေရ ၅၀ခန္႔အထိ မ်ားျပားလာသျဖင့္ ကမ္းနီးငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္ အခက္အခဲျဖစ္လာေၾကာင္း သိရသည္။ ေဆးခ်ခံရသည့္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားမွာ ပ်က္စီးသြားၿပီး ငါးမ်ားခိုေအာင္းႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။ “အဲဒီေဆးအာနိသင္က ေရထဲမွာေတာ္ေတာ္ ၾကာၾကာေနႏုိင္တယ္။ ေရစီးေၾကာင္းေတြအတိုင္း ပါသြားတတ္ေတာ့ ငါးအုပ္ေတြ မလာႏိုင္ေတာ့ဘူး”ဟု လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေစာမင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
၎ကိစၥအား ခ႐ုိင္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသို႔တင္ျပထားၿပီး “ေရလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ဒီအေၾကာင္းပညာေပးေဟာေျပာဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္”ဟု ေက်ာ့ပိုက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။