ဒီပုံနဲ႔ေတာ့ခက္ေနၿပီ

Photo

ကၽြန္ေတာ္သည္ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးမဟုတ္ေပ။ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ေအပက္ေကာလိပ္မွာ စင္ကာပူပိုလီတက္ကနစ္မွာ ဘဏ္စီမံခန္႔ခဲြေရးပညာမ်ားသင္ယူ ခဲ့သူ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းေၾကာင္းႏွင့္ သူမ်ားႏုိင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား   (Immigrant Worker) လုပ္ရင္းျဖင့္ သူတို႔အရပ္က ဘဏ္မ်ားကို၀င္ထြက္ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလုံး၏ ေက်ာ႐ိုးမ႑ိဳင္ျဖစ္သည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းက က်စ္ လ်စ္သိပ္သည္းခုိင္မာသည္ႏွင့္အမွ် စီးပြားေရး လုပ္ငန္းက သြက္ လက္ထက္ျမက္လို႔ေနမည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ စီလုံလမ္းေပၚရွိ ဘန္ေကာက္ဘဏ္ မွာ ေငြစာရင္း အေကာင့္ဖြင့္ဖူး၏။ ကိုယ့္ပတ္စ္ပို႔ယူသြားၿပီး သူ႔ ဘာသာ မိတၱဴကူး၏။ ေငြစာရင္းဖြင့္တာ ၁၀
မိနစ္ပဲၾကာ၏။ ေအတီအမ္ကတ္အလိုရွိေသာ္ ေနာက္ထပ္ ၁၀ မိနစ္ထပ္ေစာင့္ပါ။ ေအတီအမ္ကတ္ႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ပါတစ္ခါတည္းရ၏။ ဤဘဏ္မွာ ပဲ ခရီးသြားခ်က္
လက္မွတ္ (Travellers Cheque)   ၀ယ္ဖူး၏။ ပထမထပ္သို႔ တက္ရ၏။ မည္သည့္ေထာက္ခံခ်က္မွ မလို။ ပတ္စ္ပို႔ႏွင့္အတူ ၀ယ္မည့္  T/C    ႏွင့္ တန္ဖိုးညီေသာဘတ္ေငြ
ေပးရသည္။ ဆယ့္ငါးမိနစ္ခန္႔ၾကာေသာ္လုိအပ္တာရၿပီ။ ဘန္ေကာက္မွာပဲ    Thai Farmers Bank, Lam Thoung Bank' Thai Military Bank    တုိ႔သုိ႔ ၀င္ထြက္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည္။ မည္သည့္ အခက္အခဲမွ မရွိ။ ဟိုရွာရ ဒီရွာရ ဟိုစားပဲြက ဟိုစားပဲြ လက္ညႇိဳးထုိး၊ အဲဒီစားပဲြက ေနာက္တစ္ခုလက္ညိႇဳးထိုးဟူ၍မရွိ။ ဤဘဏ္ တြင္ ေငြစာရင္းဖြင့္မည္ဆုိက ဤ ဘဏ္၌ ေငြစာရင္းဖြင့္ထားသူ၏ ေထာက္ခံခ်က္ယူေပးရန္ မလိုပါ။

မကာအိုတြင္ ေနခဲ့ေသာ ၁၃ ႏွစ္အနက္ ၈ ႏွစ္သည္ မကာအို လူ၀မ္ကၽြန္း၊ ဘီစီအမ္ ဘဏ္ခဲြတြင္ ဘဏ္လုံၿခံဳေရးျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းကို ထဲထဲ၀င္၀င္ သိခဲ့သည္။ ဤအလုပ္တြင္ မည္သည့္ေငြေၾကးကိစၥပဲ လုပ္လုပ္ ဘဏ္မပါလွ်င္ မၿပီးေခ်။ အစိုးရအမႈထမ္း၊ ပုဂၢလိက အမႈထမ္း ေန႔စား၊ လရွင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လို လုံၿခံဳေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးပါမက်န္ သက္ဆုိင္ရာ ဘဏ္မွာပဲလခထုတ္ၾကရသည္။  မူလတန္းေက်ာင္းသား၏ လခကိုဘဏ္မွာပဲ ေပးသြင္းရသည္။ မီးဖုိး၊ ေရဖိုး၊တယ္လီဖုန္း ဖိုးအားလုံးကို ဘဏ္မွာေပးသြင္းရသည္။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ဘဏ္က ေအတီအမ္စက္မွာပဲ မီးဖုိး၊ ေရဖိုး၊ တယ္လီဖုန္းဖိုးေပးသြင္းလို႔ရသြားသည္။ မိမိ၏ အေကာင့္ထဲရွိ ပိုက္ဆံကေန က်သင့္ေငြကို ႏုတ္သြားသည္။ မည္သည့္အပိုေၾကး    Service    ေၾကးမွ ေပးစရာ မလို၊ ေအ တီအမ္စက္ကျပန္ထုတ္ေပးသည့္ စာရြက္ေလးကိုမူ အေထာက္အထားအျဖစ္ သိမ္းထားရသည္။

ယင္းအရပ္ေတြတြင္ ခုိင္ၿမဲေသာ အလုပ္တစ္ခုရွိဖို႔သာ လို သည္။ ဘဏ္ကပိုက္ဆံေခ်းၿပီး တုိက္ခန္း၀ယ္၍ ရသည္။ ကား၀ယ္၍ ရသည္။  Credit Cardေခၚအေႂကြး၀ယ္ခြင့္ ကတ္ လွ်ာက္ ၍ လြယ္သည္။ ဘဏ္စာအုပ္ေငြ သြင္း ေငြထုတ္တြင္ အမွတ္အ သားေတြပါသည္။ ႐ိုး႐ိုး မိမိစုေငြ အမွတ္အသားကတစ္ခု မိမိဘဏ္ စာရင္းထဲသို႔ လစာ၀င္တာက အမွတ္အသားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္က   Hongkong and Shan-hai Bank Cooperation-H.S.B.C တြင္ ေဟာင္ေကာင္ ဘဏ္ဗီ ဇာခရက္ဒစ္ကတ္ ေလွ်ာက္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္၏ လစာထုတ္ဖို႔ တ႐ုတ္ဘဏ္    (Bank of China)  ေငြစာရင္းစာအုပ္တင္ျပရသည္။ ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားက တ႐ုတ္ဘဏ္ေငြစာရင္းစာအုပ္ထဲ သို႔၀င္ေသာ ကၽြန္ေတာ္၏ ပုံမွန္လစာကို စစ္ေဆးသည္။

ဘန္ေကာက္ရွိ၀င္ထြက္ခဲ့ရာ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ မကာအိုရွိ ၀င္ထြက္ ခဲ့ရာ ေစာင့္ၾကပ္ခဲ့ရာ ဘဏ္မ်ား တြင္ ဘဏ္အတြင္း၀င္လာေသာ Customer    ကို ပ်ာပ်ာသလဲ ဂ႐ု စိုက္ၾကသည္။ လုိအပ္တာမွန္ သမွ် ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေပးၾက သည္။ ဘဏ္၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႏွင့္သာ ညီပါေစ။ မေစာင့္ရပါ။ ခ်က္ျခင္းရပါေစသည္။ သူတို႔ဆီ
က ဘဏ္ယႏၲရားသည္ သြက္ လက္ထက္ျမက္လုိ႔ေနသည္။ က်စ္ လ်စ္သိပ္သည္းလို႔ေနသည္။ မကာ အိုၿမိဳ႕တြင္ ေဒသခံဘဏ္ငါးခုအပါအ၀င္ ဘဏ္ ၂၃ ခုရွိ၏။ ယင္း ဘဏ္ ၂၃ ခု၏ ဘဏ္ခဲြမ်ားႏွင့္ ဆိုေသာ္ တစ္ၿမိဳ႕လုံးသြားခ်င္သည့္ ေနရာသြား၊ ဘဏ္ေတြက ခလုတ္ တိုက္ေန၏။ ဒါေၾကာင့္  သတင္းစာမ်ားက ဤၿမိဳ႕တြင္ ဘဏ္မ်ား
ေဖာင္းပြေနသည့္ (Bank Polution)   ဟု ေရးၾက၏။ ဘဏ္ ေတြမ်ားေတာ့ လူေတြေဆာင္ရြက္ ရကာ လြယ္ကူေလသည္။

ဘဏ္သည္ “ေငြေၾကးေစ်းသည္” ျဖစ္သည္။ ေစ်း၀ယ္က မည္သည့္ပစၥည္း ရွိသလဲ၊ ရ ေအာင္ ေဖြရွာေပးမည္။ သင့္တင့္ေသာ Service Charge ယူသည္။ ဘဏ္သည္ Service လုပ္ ငန္းျဖစ္သည္။ ဘဏ္သည္ ႐ုံးတစ္ ႐ုံးမဟုတ္ေခ်။ ဘဏ္သည္ ေစ်း ဆုိင္ျဖစ္သည္။ ဘဏ္၀န္ထမ္း သည္ အေရာင္းေစ်းသည္ ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္စီး ပြားေရး တစ္ခုလုံးထဲတြင္ လမ္းေဘးေစ်းသည္ကအစ ကုမၸဏီေတြ ဘဏ္ေတြ လည္းပါ၀င္သည္။ အမ်ဳိးစစ္ အဖိုးမွန္ဟူသည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး၏ က်င့္ထုံးက်င့္ ၀တ္ျဖစ္ သည္။ ေရာင္းေသာ ပစၥည္းစစ္ရ မည္။ ေစ်းႏႈန္းသင့္ေတာ္မွန္ကန္ ရမည္။ မသိလွ်င္ မသိသလို ပါးပါးရိပ္ျခင္းသည္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးမဟုတ္ပါ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္ကလမ္းေဘး အမ်ားသုံးဖုန္းတစ္လုံးေျပာေနသူ ၏ စကားသံကို ၾကားရသည္။ ဘဏ္ထဲ၀င္သြားၿပီး ဟိုေကာင္ တာေမးမရ၊ ဒီေကာင္တာေမးမရ နဲ႔ ေနာက္ဆုံးေျခာက္ခုေျမာက္ ေကာင္တာက်မွပဲ မွန္ေတာ့တယ္။ ဒါလည္း မြန္းလဲြ ၁၂ နာရီမွာ ျပန္လာခဲ့ပါတဲ့။ မဆလေခတ္ ၂၆ ႏွစ္လည္း ကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီ။ ဒီေနာက္ န၀တ ေခတ္၊ နအဖ ေခတ္ ၂၃ ႏွစ္လည္း ကုန္ဆုံးခဲ့ၿပီ။ ဒီစ႐ိုက္ ဒီအက်င့္ဆုိးေတြက ယခုထက္ထိ ရွိေနပါေသးလား။ ဒီပုံနဲ႔ေတာ့ ခက္ေနပါၿပီ။ အဲဒီလူေျပာသည္မွာ ႏုိင္ငံျခားကိစၥကိုင္ေသာ အစိုးရ ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေခတ္မီဘဏ္စနစ္ကို ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အီးေမးလ္နဲ႔တင္ တည္ေဆာက္၍မရပါ။

ႏုိင္ငံတကာေခတ္မီဘဏ္စနစ္ဟူသည္ ပစၥည္းႏွင့္ နည္းပညာသာမက၊ စ႐ိုက္လကၡဏာေတြေကာင္းဖို႔ ေစတနာေကာင္းႏွင့္ဘဏ္ထဲ ၀င္လာသူ၏ လိုအပ္ခ်က္
ကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ဖို႔ရာလည္း လိုအပ္ပါသည္။         ။